วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

หายามที่ดีจากทักษา(ตอนจบ)

เนื่องจากมีคำถามหลังไมล์เข้ามาว่า การหาใช้ทักษาหายาม ตามที่ลงบทความเมื่อครั้งที่แล้วนั้น เป็นการหายามในช่วงเวลา 90 นาที ถ้าต้องการหายามโดยละเอียดได้หรือไม่? คำตอบก็คือ "ได้" วันนี้ก็เลยมาต่อให้จบถึงวิธีการใช้ทักษาหายามที่ดีโดยละเอียด ดังนี้

     1. เมื่อเราหายามที่ดีในช่วง 90 นาทีได้แล้ว ให้ตั้งทักษาอีกรอบ โดยนับยามที่เราหาได้เป็น "บริวาร" จากตัวอย่างเดิม คนเกิดวันอาทิตย์ ต้องการที่จะย้ายเข้าที่อยู่อาศัยใหม่ ใช้วันมูละ คือ วันเสาร์ ใช้เวลาศรี คือ พุธ (13.30-15.00 น.) เราก็ตั้งยามพุธเป็นบริวาร เมื่อพุธเป็นบริวาร ราหูก็เป็นศรี จันทร์ก็เป็นมนตรี อังคารเป็นกาลี


    2. ทอน 90 นาที ให้เป็น 8 ยามย่อย ได้ยามล่ะ 11 นาที 15 วินาที (เอา 90 หาร 8) แล้วตั้งยามใหม่ ยามละ 11 นาที 15 วินาที ตามตัวอย่างข้อ 1 ยามใหญ่คือ ยามพุธ(90 นาที) ก็แตกยามพุธ ออกเป็น 8 ยาม ดังนี้


ยาม เวลา
พุธ 13:30:00 - 13:41:15
จันทร์ 13:41:15 - 13:52:30
เสาร์ 13:52:30 - 14:03:45
พฤหัส 14:03:45 - 14:15:00
อังคาร 14:15:00 - 14:26:15
อาทิตย์ 14:26:15 - 14:37:30
ศุกร์ 14:37:30 - 14:48:45
พุธ 14:48:45 - 15:00:00

     3. ใช้ยามย่อยที่เป็นศรี หรือ มนตรี ของยามใหญ่ ตามตัวอย่าง ยามย่อยราหูเป็นศรี แต่ยามราหูไม่มี(บางตำรา อาจอนุโลมให้ใช้ยามเสาร์แทนยามราหู) จึงใช้ยามจันทร์ที่เป็นมนตรีแทน 
สรุปคือ คนเกิดวันอาทิตย์ ต้องการที่จะย้ายเข้าที่อยู่อาศัยใหม่ ใช้วันมูละ คือ วันเสาร์ ใช้ยามใหญ่ที่เป็นศรี คือ พุธ และยามย่อยที่เป็นมนตรี คือ จันทร์ เวลาที่จะย้ายเข้าที่อยู่อาศัยใหม่คือ เวลา 13:41:15 - 13:52:30 น.

     ข้อควรระวัง อย่าทำการในเวลาที่เป็นกาลี แม้ยามใหญ่จะเป็นศรีก็ตาม ตามตัวอย่าง ยามย่อยอังคาร เวลา 14:15:00 - 14:26:15 น. ห้ามทำการ

     ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากการใช้ทักษาหายามที่ดีไม่มากก็น้อยน่ะครับ และขอขอบคุณสำหรับคำติชมที่ส่งมาหลังไมล์ด้วยครับ
ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายเดือน ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ หมอดูแม่นๆ สิบลัคนา
แสดงความคิดเห็น