วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์


การตั้งชื่อบุคคลตามแบบโหราศาสตร์ 

          การตั้งชื่อบุคคลเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ตาดำ ๆ ด้วยกัน ที่ปากมนุษย์ เรียกขานเพราะปากมนุษย์ที่เรียกขานชื่อนั้นเสมอด้วยปากของพรหมบุตร  ให้ศีลให้พรอยู่เป็นนิจนิรันดร หรือแช่งชักชื่อนั้น ๆ อยู่ตลอดกาลก็ได้ เมื่อชื่อเป็นมงคลนามแก่ตนเองถูกต้องกฎเกณฑ์ดีแล้ว จะไม่มีอานุภาพอันใดมาเปลี่ยนสีสรรของดวงชาตาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้  การตั้งชื่อบุคคลให้ถูกต้องตามแบบโหราศาสตร์  อย่ารีบพรวด ๆ พราด ๆ ต้องพินิจพิเคราะห์  เพราะการตั้งชื่อบุคคลเป็นวิธียอดสูงสุดของโหราศาสตร์ เมื่อตั้งชื่อให้ถูกต้องตามดวงชาตาหนึ่ง ๆ มีขาดหรือเกินอะไรอยู่อีกจึงจะสมบูรณ์  และห้ามกางตำราที่มีอักษรประจำภูมิทักษาออกมาดูอักษรวรรคอะไรเป็นเดชเป็นศรีแก่วันเกิดของเจ้าชาตา  ห้ามนำมาเกี่ยวข้องเป็นอันขาด
       
          วิธีตั้งชื่อบุคคลตามแบบโหราศาสตร์  เมื่อผูกดวงชาตาเสร็จแล้ว  ก็พิจารณาคุณภาพของดาวเคราะห์ในพื้นดวงของเจ้าชาตา  ว่าดาวเคราะห์ดวงไหนเป็นอย่างไร  โดยพิจารณาให้เป็นคุณเรียงความสำคัญ  คือดาวอะไรเป็น  เกษตร,  อุจ-มหาอุจ, ราชาโรค,  มหาจักร, ประ, นิจ ฯ (ดาว ๙ และ ๐ ยกเว้น)  เมื่อดาวเคราะห์ดวงใดไร้คุณภาพ เพราะเป็นนิจ ตกเป็นอริ,  มรณะ, วินาศ กับลัคนาให้ตัดออกให้เหลือเฉพาะที่ดีและให้คุณจริง ๆ

         ๑.  ให้พิจารณาดาวเคราะห์ชั้นดีที่เหลือเป็นครั้งสุดท้ายว่า  ดวงไหนมีคุณภาพสูงกว่ากัน เช่น มหาอุจสูงกว่าเกษตร, เกษตรสูงกว่าตำแหน่งอื่น ๆ  เช่น สูงกว่าอุจจาวิลาศ  ราชาโชค มหาจักร  หรืออุจจาภิมุข  ดังนี้เป็นต้น

         ๒.  ถ้าดาวเคราะห์ที่มีคุณภาพเท่ากัน  แต่ ๒ ดวง  ให้ถือดาวที่มีตำแหน่งสูงกว่าเป็นเครื่องตัดสิน  คือ
              (๑ )  -เป็นองค์เกณฑ์หรือกุมลัคนา
              (๒ )  -เป็นโยคหน้าหรือหลังกับลัคนา
              (๓ )  -เป็นตรีโกณหน้าหรือหลังกับลัคนา
              (๔ )  -เป็นศูนย์พาหนะกับลัคนา
              (๕ )  -เป็นจตุสดัยหน้าหรือหลังกับลัคนา
              (๖ )  -เล็งกับลัคนา
              ถ้าหากไม่มีดาวเคราะห์ชั้นดี  ให้พิจารณาดาวสามัญที่ให้คุณกับลัคนา

          อักษรประจำตัวดาวเคราะห์ทุกดวง  (ยกเว้น ดาว ๙ และ ๐ )

          สระทั้งหมดรวมทั้งอักษร อ และ ฤ ฤา   ประจำดาว ๑  เป็น   ครุฑนาม
          ก  ข  ค  ฆ  ง                                             ประจำดาว ๒  เป็น   พยัคฆนาม
          จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ                                      ประจำดาว ๓  เป็น   สิงหนาม
          ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ                                      ประจำดาว ๔  เป็น  โสณนาม
          ด  ต  ถ  ท  ธ  น                                         ประจำดาว ๗  เป็น  นาคนาม
          บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม                              ประจำดาว ๕  เป็น   อิสินาม
          ย  ร  ล  ว                                                    ประจำดาว ๘  เป็น   คชนาม
          ส  ษ  ศ  ห  ฬ                                              ประจำดาว ๖  เป็น   อชนาม

          ถ้าเอาอักษรใดขึ้นต้นของชื่อ  ก็เรียกชื่อนั้นว่าได้นามกรรมนั้น ๆ เช่น ชื่อว่า  สิงห์โต  ก็เรียกว่าชื่อได้อชนาม  เพราะอักษร  ส. ประจำดาว ๖ หรือศุกร์เป็นอชนาม  หรือ  ชื่อฤทธิ์  ชื่ออุดม  เช่นนี้ก็เรียกว่าชื่อได้ครุฑนาม  เพราะ ฤ และ อ. เป็นสระประจำดาว ๑ หรืออาทิตย์เป็นครุฑนาม  ดังนี้เป็นต้น

ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายเดือน ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ หมอดูแม่นๆ สิบลัคนา
แสดงความคิดเห็น