วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธีเสดาะเคราะห์ด้วยตนเอง (ตอนแรก)

เรื่องพิธีการเสดาะเคราะห์นี้ เป็นตำราที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่าน อ.ดวงสุริยะเนตร นำมาเผยแพร่เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู ที่ได้คิดค้น หลักวิชาโหราศาสตร์ที่ทรงคุณค่า และเพื่อเป็นการสืบทอดต่อถึงคนรุ่นหลัง มิให้สูญหายไป หากท่านได้รับประโยชน์จากบทความนี้ ก็ขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่าน อ.ดวงสุริยะเนตร ครูโหรผู้ล่วงลับ ด้วยน่ะครับ

บทความนี้เป็นเป็น 2 ตอน ตอนแรกจะพูดถึง พระเคราะห์จรเสวย พระเคราะห์จรแทรก ส่วนตอนที่สองจะพูดถึงเรื่องพิธีเสดาะเคราะห์ ขออธิบายแบบละเอียดหน่อย สำหรับท่านที่ไม่เคยรู้เลย สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ผ่านได้เลย  เริ่มเลยน่ะครับ

วิธีการหาพระเคราะห์เสวย และพระเคราะห์จรแทรก

1. ท่านต้องรู้กำลังของพระเคราะห์ก่อน คือ
          พระอาทิตย์ มีกำลัง 6
          พระจันทร์ มีกำลัง 15
          พระอังคาร มีกำลัง 8
          พระพุธ มีกำลัง 17
          พระเสาร์ มีกำลัง 10
          พระพฤหัส มีกำลัง 19
          พระราหู มีกำลัง 12
          พระศุกร์ มีกำลัง 21
รวมกำลังพระเคราะห์ทั้งหมดได้ 108

2. พระเคราะห์จะเข้าเสวยอายุ จะเรียงไปตามทักษา เกิดวันไหน ก็จะเริ่มนับตามพระเคราะห์ของวันนั้นๆ เช่น เกิดวันจันทร์ ก็เริ่มนับที่พระจันทร์ เกิดวันอังคาร ก็เริ่มนับที่พระอังคาร เกิดวันพุธ ก็นับที่พระพุธ (เกิดวันพุธกลางคืน ก็นับที่พระพุธ) เมื่อพระเคราะห์เข้าเสวยอายุ จะเสวยตามกำลังของพระเคราะห์นั้น เช่น เกิดวันจันทร์ พระจันทร์เข้าเสวยอายุ ตั้งแต่ 1 - 15 ปี จากนั้นจะเป็นพระอังคารเสวยอายุ ตั้งแต่ 16 - 23 ปี ต่อไปก็เป็นพระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัส พระราหู พระศุกร์ พระอาทิตย์ ตามลำดับ


3. พระเคราะห์จรแทรก จะเรียงไปตามทักษาเช่นกัน แต่พระเคราะห์จรแทรก จะแทรกปีล่ะ 1 องค์ เช่น เกิดวันจันทร์ ปีแรก พระจันทร์จรแทรก ปีที่สอง พระอังคารจรแทรก ปีที่สาม พระพุธจรแทร นับไปเรื่อยๆวนตามทักษา ไม่เข้าตากลาง

4. เพื่อความสะดวก เลยทำเป็นตาราง ดังนี้

พระเคราะห์เสวยอายุของคนที่เกิดวันอาทิตย์

พระเคราะห์จรแทรกในแต่ละปีของคนที่เกิดวันอาทิตย์

พระเคราะห์เสวยอายุของคนที่เกิดวันจันทร์

พระเคราะห์จรแทรกในแต่ละปีของคนที่เกิดวันจันทร์

พระเคราะห์เสวยอายุของคนที่เกิดวันอังคาร

พระเคราะห์จรแทรกในแต่ละปีของคนที่เกิดวันอังคาร

พระเคราะห์เสวยอายุของคนที่เกิดวันพุธ

พระเคราะห์จรแทรกในแต่ละปีของคนที่เกิดวันพุธ

พระเคราะห์เสวยอายุของคนที่เกิดวันพฤหัส

พระเคราะห์จรแทรกในแต่ละปีของคนที่เกิดวันพฤหัส

พระเคราะห์เสวยอายุของคนที่เกิดวันศุกร์

พระเคราะห์จรแทรกในแต่ละปีของคนที่เกิดวันศุกร์

พระเคราะห์เสวยอายุของคนที่เกิดวันเสาร์

พระเคราะห์จรแทรกในแต่ละปีของคนที่เกิดวันเสาร์

หมายเหตุ การนับอายุ ให้นับอายุย่าง คือ หลังวันเกิดไปแล้วถือว่าเป็นอายุย่างใหม่ เช่น เกิดวันที่ 1 เมษายน 2555 พอวันที่ 2 เมษายน 2556 นับเป็นอายุย่าง 2 ขวบ

โปรดติดตามตอนจบ
ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายเดือน ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ หมอดูแม่นๆ สิบลัคนา
แสดงความคิดเห็น