วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธีเสดาะเคราะห์ด้วยตัวเอง (ตอนจบ)


พิธีสะเดาะเคราะห์ (ตามแนวทางของท่าน อ.ดวงสุริยะเนตร)

อรัมภบทของครู

ท่านม้กจะได้พบเสมอ ๆ ตามสำนักโหร - หมอดู ต่าง ๆ  ด้วยการสะเดาะเคราะห์ชะตาร้ายให้กลายดี  พิธีสะเดาะเคราะห์นั้นมีมากมายหลายร้อยพิธี  สุดแต่ผู้ร่ำเรียนมาจากครูต่าง ๆ หรือสุดแต่ถนัดของหมอก็ว่าได้
การสะเดาะเคราะห์แล้วหายเคราะห์จริงหรือ ? ปัญหานี้ข้าพเจ้าถูกเสนอมานับหมื่นราย  ข้าพเจ้าไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีกว่าตอบว่า  การสะเดาะเคราะห์น่าจริงหรอก  แต่จะหายเคราะห์หรือไม่อยู่ที่จิตใจเชื่อมั่นเอาเอง  เพราะครูบาอาจารย์สั่งสอนมาอย่างนี้  และเท่าที่ทดลองทำมาก็รู้สึกว่าได้ผล  แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้น

แต่หลักวิธีที่ข้าพเจ้าจะเขียนต่อไป  เป็นพิธีที่ข้าพเจ้าได้ทดลองดัดแลวงคันคว้ามาแล้ว  ปรากฏผลได้รับคำชมเชยมามากต่อมาก
ก่อนที่ท่านจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต้องตรวจดูว่าพระเคราะห์อะไรจรแทรกประจำปี  ซึ่งต้องถือเป็นเกณฑ์ตายตัว  เมื่อทราบแล้วว่าพระเคราะห์อะไรจรแทรกประจำปี  ก็ให้ตรวจดูตามแบบต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไป


พิธีสะเดาะเคราะห์  พระอาทิตย์จรแทรก หรือเสวยอายุ
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  แก้วพร้อมกับน้ำบริสุทธิ์  ๔  แก้ว  มะขวิด  ๖  ผล ยอดมะขวิด  ๖  ยอด  ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๖
วันพิธี  ต้องใช้วันพุธและศุกร์  เวลาก่อนเที่ยง  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันพุธ  ต้องตั้งเครื่องพิธีดังกล่าวทางทิศใต้  ให้จุดธูปบ่ายหน้าทางทิศใต้  (เทียน  ๖ เล่มจะทันที)  บูชาคาถา    "อิติปิโสภควา  พระอาทิตย์สะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๖ จบ)   แล้วกล่าวถวายเครื่องสักการะบูชา  พร้อมกับอธิษฐานสิ่งท่านพึงปรารถนาเอาเองเถิด.
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันศุกร์  ตั้งเครื่องพิธีทางทิศเหนือ  จุดธูปบ่ายหน้าทางทิศเหนือ  นอกนั้นปฏิบัติอย่างเดียวกัน
เมื่อออกจากบ้าน  ควรนำยอดมะขวิดห่อด้วยผ้าแดงติดตัวไป (อธิษฐานเสียก่อน)  ท่านว่ามหานิยมดีนักแล...
หมายเหตุ ถ้าหามะขวิดไม่ได้ ให้ใช้หอมแดง 6 หัวแทน

*******************************             

พิธีสะเดาะเคราะห์  พระจันทร์จรแทรก หรือเสวยอายุ
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  อ้อยขวั้น ๒ ข้อ  ดอกบุญนาคแห้ง  ๒ ดอก ฉัตรกระดาษ(เล็ก ๆ ) 1 ฉัตร ใบตาล ๑๐ ใบ  ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๑๕
วันพิธี  ต้องใช้วันจันทร์หรือวันเสาร์  เวลาก่อนเที่ยง  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันจันทร์  ให้ตั้งเครื่องพิธีดังกล่าวทางทิศตะวันออก  เอาฉัตรกระดาษกางให้พระพุทธรูป  นอกจากนั้นใส่พานตั้งไว้  แล้วจุดธูปบ่ายหน้าทางทิศตะวันออก  บูชาคาถา    "อิติปิโสภควา  พระจันทร์สะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๑๕ จบ)   แล้วกล่าวถวายเครื่องสักการะบูชา  เสร็จแล้วขออธิษฐานอ้อยขวั้น ๒ ข้อแล้วกิน  ก่อนกินอธิษฐานสิ่งท่านพึงปรารถนาเอาเองเถิด.
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันเสาร์  ให้ตั้งเครื่องพิธีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จุดธูปบ่ายหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  นอกนั้นปฏิบัติอย่างเดียวกัน
เมื่อออกจากบ้าน  ควรนำดอกบุญนาค ๒ ดอก ห่อด้วยผ้าแดงติดตัวไป (อธิษฐานเสียก่อน)  ท่านว่ามหานิยมชั้นยอดเยี่ยมแล...
หมายเหตุ ถ้าหาดอกบุญนาคไม่ได้ ให้ใช้ดอกดาวเรือง 2 ดอกแทน

********************************

พิธีสะเดาะเคราะห์  พระอังคารแทรก หรือเสวยอายุ
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  ข้าวตอก ๕ ดอก  เทียนขาว ๕ เล่ม ฉัตรกระดาษ (เล็ก) ๑ ฉัตร ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๘
วันพิธี  ต้องใช้วันพฤหัส และ วันเสาร์  เวลาก่อนเที่ยง  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันพฤหัส  ให้ตั้งเครื่องพิธีทางทิศตะวันตก  แล้วเอาฉัตรปักถวายพระพุทธรูป  ต่อจากนั้นจุดเทียนขาว ๕ เล่ม  บูชาพระคาถาว่า    "อิติปิโสภควา  พระอังคารสะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๘ จบ)   แล้วกล่าวถวายเครื่องสักการะบูชา  เสร็จแล้วอธิษฐานขอข้าวตอก ๕ ดอกกินให้หมด พร้อมกับอธิษฐานสิ่งที่ท่านปรารถนาเอาเองเถิด ท่านว่าประเสริฐยิ่งนักแล.
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันเสาร์  ให้ตั้งเครื่องพิธีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จุดธูปบ่ายหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  นอกนั้นปฏิบัติอย่างเดียวกัน
หมายเหตุ ถ้าหาข้าวตอกไม่ได้ ใช้ดอกพุทธรักษา 5 ดอกแทน

********************************

พิธีสะเดาะเคราะห์  พระพุธแทรก หรือเสวยอายุ
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  ข้าวตอก ๕ ดอก  เทียนขาว ๕ เล่ม ฉัตรกระดาษ (เล็ก) ๑ ฉัตร ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๑๗
วันพิธี  ต้องใช้วันพฤหัสหรือวันเสาร์  เวลาก่อนเที่ยง  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันพฤหัส  ต้องตั้งเครื่องพิธีดังกล่าวทางทิศตะวันตก  แล้วเอาฉัตรปักถวายพระพุทธรูป  ต่อจากนั้นจุดเทียนขาว ๕ เล่ม  บูชาพระคาถาว่า    "อิติปิโสภควา  พระพุธสะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๑๗ จบ)   แล้วกล่าวถวายเครื่องสักการะบูชา  เสร็จแล้วให้เอาข้าวตอกอธิษฐานสุดแต่ปรารถนาแล้วกินข้าวตอกให้หมด ท่านว่าประเสริฐยิ่งนักแล...
ถ้าสะเดาะเคราะห์วันเสาร์  ให้ตั้งเครื่องพิธีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  จุดธูปบ่ายหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  นอกนั้นปฏิบัติอย่างเดียวกัน

********************************

พิธีสะเดาะเคราะห์  พระเสาร์แทรก หรือเสวยอายุ
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  มะพร้าวอ่อน ๑ ผล  ผลไม้อะไรก็ได้ ๖ ผล ใบมะพร้าว ๖ ใบ หม้อดิน ๑ ใบ  ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๑๐
วันพิธี  ต้องใช้วันอาทิตย์ และวันศุกร์  เวลาเช้า  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
เริ่มพิธีด้วยการตั้งเครื่องบูชา อันมีพระพุทธรูปเป็นประธาน พระพักตร์พระพุทธรูปบ่ายหน้าไปสู่ทิศใต้  หันหลังไปทิศเหนือ นำเครื่องสักการะทั้งหมดกล่าวถวายและสวดบูชาคาถา    "อิติปิโสภควา  พระเสาร์สะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๑๐ จบ)   แล้วรับประทานน้ำมะพร้าว โดยกล่าวขออธิษฐานตามปรารถนาในทางดี  ใบมะพร้าว  ผลไม้ ๖ ผล  คงถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาตามเดิม  สำหรับหม้อดินให้ไปวางไว้ที่ถนนหนทางจะเข้าวัด  ก่อนจะกลับบ้านควรใส่เศษสตางค์เท่าอายุในหม้อ  เพื่อเป็นการบริจาค  เสียสละทรัพย์ส่วนน้อย  หวังผลส่วนใหญ่ในวันหน้า

********************************

พิธีสะเดาะเคราะห์  พระพฤหัสแทรก หรือเสวยอายุ
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  มะพร้าวอ่อน ๑ ผล  พุทรา ๓ ผล ยอดพุทรา ๓ ยอด ใบมะพร้าว ๖ ใบ ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๑๙
วันพิธี  ต้องใช้วันอาทิตย์ และวันอังคาร  เวลาเช้า  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
เริ่มพิธีด้วยการตั้งเครื่องบูชา อันมีพระพุทธรูปเป็นประธาน พระพักตร์พระพุทธรูปบ่ายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้  หันหลังไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  นำเครื่องสักการะทั้งหมดกล่าวถวาย  สวดบูชาพระคาถา    "อิติปิโสภควา  พระพฤหัสสะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๑๙ จบ)   แล้วลามะพร้าวมารับประทานแต่น้ำ ลาพุทรา ๓ ผล มารับประทานโดยกล่าวขออธิษฐานสุดแต่ปรารถนาในทางดี
หากจะไปติดต่อธุรกิจ  ให้อธิษฐานลายอดพุทรา ๓ ยอด  ห่อด้วยผ้าแดงติดกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายไปด้วย  ท่านว่ามหานิยมดีนัก....

********************************

พิธีสะเดาะเคราะห์  พระราหูแทรก หรือเสวยอายุ
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  อินทผลัม (ผลไม้เชื่อม) ๔ ผล  น้ำอ้อย ๒ ถ้วย ดอกพุดทรา ๔ ดอก ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๑๒
วันพิธี  ต้องใช้วันจันทร์ และวันพุธ  เวลาเช้า  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
เริ่มพิธีด้วยการตั้งเครื่องบูชา อันมีพระพุทธรูปเป็นประธาน พระพักตร์พระพุทธรูปบ่ายหน้าไปสู่ทิศตะวันตก  หันหลังไปทิศตะวันออก  นำเครื่องสักการะทั้งหมดกล่าวถวาย  สวดบูชาพระคาถา    "อิติปิโสภควา  พระราหูสะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๑๒ จบ)  แล้วกล่าวขออธิษฐานสุดแต่ปรารถนาในทางดี จากนั้นลาอินทผลัมมารับประทานพร้อมกับน้ำอ้อย
หากจะไปติดต่อธุรกิจการงาน  ให้อธิษฐานเอาดอกพุดทรา ห่อด้วยผ้าแดงติดตัวไปด้วย  ท่านว่าผู้ใหญปราณี....

********************************

พิธีสะเดาะเคราะห์  พระศุกร์แทรก
เครื่องประกอบพิธี  พระพุทธรูป ๑ องค์  ดอกพุทรา ๑ ดอก ดอกแคขาว 19 ดอก ดอกไม้ธูปเทียนอย่างละ  ๒๑
วันพิธี  ต้องใช้วันอังคาร และวันพฤหัส เวลาเช้า  (ห้ามสะเดาะห์หลังเที่ยงวัน)
เริ่มพิธีด้วยการตั้งเครื่องบูชา อันมีพระพุทธรูปเป็นประธาน พระพักตร์พระพุทธรูปบ่ายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  หันหลังไปทิศตะวันออกเฉียงใต้  นำเครื่องสักการะทั้งหมดกล่าวถวาย  สวดบูชาพระคาถา    "อิติปิโสภควา  พระศุกร์สะเทวา  สัมมาวิญญานะสัมปันโน  อิติปิโสภควา"  (๒๑ จบ)  แล้วกล่าวขออธิษฐานสุดแต่ปรารถนาในทางดี จากนั้นลาพุทรามารับประทาน  รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย จะกำจัดเคราะห์ โศก โรคภัย ตามแต่จะอธิษฐาน
หากจะไปติดต่อธุรกิจการงาน หรือเดินทางออกจากบ้าน ให้อธิษฐานเอายอดแคขาวห่อผ้าแดงติดตัวไปจะบังเกิดมหานิยมแก่ตน  ประจักษ์ผลมานักแล้ว....

********************************

หวังว่าคงได้รับประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อย และหากคุณได้สิ่งดีๆจากบทความนี้ ก็ช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆที่คุณมีให้คนอื่นบ้าง
ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายเดือน ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ หมอดูแม่นๆ สิบลัคนา
แสดงความคิดเห็น