วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

แปลงวันให้เป็นเวลา(ดวงยาม)     ว่ากันว่า ดวงยามหรือกาลชะตา ต้องอาศัยช่วงเวลาหนึ่งๆในรอบวัน ในการกำหนดจุดพยากรณ์ เช่น หากมีคนเข้ามาให้พยากรณ์ ในเวลา 15.00 น. ของวันเสาร์ ก็ใช้เวลาที่คนๆนั้นเข้ามาหา เป็นจุดพยากรณ์ โดยตั้งดวงกาลชะตา ณ.เวลา 15.00 น. ก็สามารถทายได้โดยไม่ยุ่งยากอะไร แต่หากต้องการพยากรณ์จรโดยระบุวัน เช่น อยากทราบว่า วันที่ 18 สิงหา 2554 เกิดอะไรขึ้น? กลับไม่สามารถใช้ดวงกาลชะตาทายเหตุการณ์จรได้ เพราะไม่ทราบเวลา รู้แค่วันเดือนปีเท่านั้น 

     จากคำกล่าวที่ว่า ดวงกาลชะตาไม่สามารถพยากรณ์จรได้นั้น เห็นว่าจริงเป็นบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะถ้าเราสามารถเอาวันที่เกิดเหตุจรแปลงกลับมาเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวันได้ ก็สามารถใช้ดวงยามทายเหตุการณ์จรได้เหมือนกัน ส่วนจะแม่นยำแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักพยากรณ์ 

วันนี้ผมจะมาแนะวิธีแปลงวันที่ประสงค์ (วันที่ต้องการ) ให้มาเป็นเวลาประสงค์ (เวลาที่ต้องการ)

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบในการแปลงวันเกิดเหตุให้เป็นเวลา คือ

........1 ปี มี 365 วัน
........1 วันมี 24 ชั่วโมง หรือ 1440 นาที
........จุดตั้งต้นจะอยู่ที่เที่ยงตรง เมื่อเทียบเป็นปี ก็คือ วันที่อาทิตย์ยกเข้าราศีเมษ 0 องศา 0 ลิปดา นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น จะแปลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ให้เป็นเวลาประสงค์ วิธีการคือ 

     1. ให้นับจากวันที่อาทิตย์ยกเข้าราศีเมษ 0 องศา 0 ลิปดา (ปี 54 จะเป็นวันที่ 14 เมษายน) คือนับ 1 ในวันที่ 14 เมษายน มาถึงวันที่ 18 สิงหาคม รวมเป็น 126 วัน

     2. ใช้วิธีเทียบอัตราส่วน หรือคนรุ่นเก่าๆเรียกว่า เทียบบัญญัติยางค์ คือ 365 วัน เท่ากับ 1440 นาที ถ้า 126 วันจะเท่ากับกี่นาที เมื่อได้จำนวนนาทีแล้ว ก็เอา 60 หารจะเป็นชั่วโมง เศษเอา 60 คูณจะเป็นนาที ตามตัวอย่างจะคำนวน ดังนี้

126 * 1440 / 365 = 497.0958 นาที (ทศนิยมแค่ 4 ตำแหน่งก็พอ)

497.0958 / 60 = 8.2849 ลัพธ์ก็คือ 8 ชั่วโมง

.2849 * 60 = 17.094 ลัพธ์ก็คือ 17 นาทีเศษ ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 18 นาที

จะได้ผลลัพธ์คือ 8 ชั่วโมง 18 นาที

     3. ให้นับจากเที่ยงตรง คือ 12.00 น. บวกจำนวนชั่วโมง นาที ที่หาได้ คือ

12.00 + 08.18 = 20.18 น.

ปล. หากใช้วิธีต้องระวังปีที่มีวันที่ 29 กุมภาด้วย เช่น ปี 2555 นี้ จะต้องเทียบ 1 ปีมี 366 วัน

ก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่นักเล่นดวงยามทั้งหลายน่ะครับ

ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายเดือน ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ หมอดูแม่นๆ สิบลัคนา
แสดงความคิดเห็น