วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีทายจุดเด่นของพื้นดวง


วิธีทายจุดเด่นของพื้นดวง

เมื่อวางลัคนาในราศีเป็นที่ถูกต้องดีแล้ว  ก็จงพิเคราะห์ดูดวงดาวที่สถิตในราศีต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับลัคน์ว่า  ดาวดวงไหนเป็นจุดเด่นก็ให้กำหนดเอาดาวดวงนั้นมาทาย

ดาวเด่นนี้มีกำหนดไว้ ๓ จุด  คือ
๑. ภพที่  ๑๐    คือเรือน     กัมมะ
๒. ภพที่   ๔    คือเรือน     พันธุ
๓. ภพที่   ๒    คือเรือน     กฎุมภะ
คำว่าเด่นในที่นี้  หมายถึง การสร้างวิทยะฐานะ  คือ สร้างวิถีชีวิต  และการสร้างครอบครัว  ว่าร่ำรวยหรือไม่
ภพที่  ๑๐     หมายถึงการฟันฝ่าเสริมสร้างผลงาน  การงานที่กำลังดำเนิน  ดำเนินแล้ว
ภพที่   ๔     หมายถึงการริเริ่ม  รวบรวมเรียกหุ้น  ร่วมดำเนินงาน
ภพที่   ๒     หมายถึงเงินทุน  เงินหมุนเวียน  เงินสำรอง

ใน ๓ ภพนี้ถ้าดาวเกษตร  มหาอุจจ์  และเป็นศรี  เดช  มนตรี  การแสดงว่าผลงานเด่น  การสร้างหลักฐานได้ร่ำรวย  และ ๓ จุดนี้ให้ความสะดวกในผลงานก็ตาม  ก็จะต้องพิจารณาดูภพที่ ๑๑ อีก  เพราะภพที่ ๑๑  นี้แสดงถึงผลรายได้อันเนื่องมาจากประกอบกิจการที่ได้ทำลงเแล้ว  ถ้าภพที่ ๑๑ เด่น  ก็ทายได้ว่าผลงานทีดำเนินนั้นจะได้รับประโยขน์คล่องแคล่ว  หมายถึงเข้าเกณฑ์เศรษฐีเพราะกิจการ

อีกภพหนึ่งก็สำคัญมาก  คือภพหัวใจของการดำรงชีวิต  ได้แก่ภพที่ ๕ ภพนี้หมายถึง บุตร  ภรรยา  คนที่อยู่ในอารักขา  และหมายถึงครอบครัวด้วย  ถ้าภพนี้เสื่อมก็หมายถึงความเป็นอยู่ในครอบครัวไม่ราบรื่น  หาเงินมาได้เท่าใดก็มีทางหมดเปลืองไปทางใดทางหนึ่งเพราะคนครอบครอง  เช่น  บุตรหรือภรรยา  ก่อความยุ่งยากอยู่เสมอ

จงจำหลักไว้
ภพที่   ๑๐  หมายถึงการก่อร่างสร้างวิถีชีวิต
ภพที่    ๔   หมายถึงการริเริ่ม  การใช้สมองที่จะดำเนินการ
ภพที่    ๒   หมายถึงการเงินที่ได้มา  และจ่ายไปหมุนเวียน
ภพที่   ๑๑  หมายถึงโอกาส  หรือความสมหวัง
ภพที่    ๕   หมายถึงบุตร  ภรรยา  อีกนัยหนึ่งหมายถึงตั้งร้านขายของ
ภพที่   ๑๐  เสื่อม  กิจการไม่ก้าวหน้า
ภพที่    ๔   การริเริ่ม  ก็ไม่เป็นผลดี
ภพที่    ๒   การเงิน  การลงทุน  ก็ไม่ให้ผล
ภพที่    ๕   คนที่อยู่ในความอารักขา  ก็ก่อเรื่องเดือดร้อน

ที่มา :  นโม - โหร โดย อาจารย์เชย  บัวก้านทอง

        อธิบายเพิ่มเติมไว้ซักนิด หลักการในการพิจารณาจุดเด่นของดวงชะตาดังที่กล่าวมา อาศัยภพ เรือน ที่มีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีพทั่วไปของมนุษย์ ซึ่งก็หนีไม่พ้น เรื่องเงิน(รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ) เรื่องงาน และเรื่องความรัก ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น แต่ก็มีบุคคลอีกประเภทที่ไม่ได้ยืดถือเรื่องเหล่านี้ มามีบทบาทสำคัญในชีวิต เช่น พระ นักบวช ผู้ที่มีอุดมการณ์สูง ฯลฯ หากจะดูจุดเด่นของท่านเหล่านี้ ควรมองที่ไปเรือนศุภะ หมายถึง ความดีงาม ความเจริญ และเรือนวินาสน์ ซึ่งหมายถึง ละสิ้นซึ่งกิเลสทั้งปวง ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายเดือน ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ หมอดูแม่นๆ สิบลัคนา
แสดงความคิดเห็น