วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตำรากลับชะตา
ตำรากลับชะตา

ในการกระทำพิธีเนื่องด้วยฤกษ์  ถ้ามีเหตุด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งไปถูกฤกษ์ไม่ดี  ก็ถือว่าไม่เป็นสิริมงคล  ดังนั้นทานผู้รู้เชี่ยวชาญในทางโหราศาสตร์  จึงให้ทำการกลับชะตาเสียใหม่  ดังที่คัดจากพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔  ถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปีกุล  พ.ศ. ๒๔๐๖  ว่า

"ฉันมีตำราอยู่อย่างหนึ่งว่า  สำหรับผู้ที่ถูกโกนฤกษ์ไม่ดี  ท่านให้ตักน้ำที่สะอาด ในเวลาที่เป็นมงคลตั้งปิดไว้แล้ว  หาดอกไม้หอม  ๘  อย่าง  มาใส่โถปิดไว้แล้วคำนวณหาเวลาที่มีจันทร์ พระเคราะห์ เป็นกาลชะตาดีในวันหนึ่ง  ได้เวลานั้นแล้วเปิดน้ำตั้งกลางแจ้ง  เอาดอกไม้ ๘ อย่าง  ใส่อบลง  แล้วจุดธูปเทียนบูชา  ๘ เล่ม ๘ ดอก  รอไว้จนเกือบสิ้นเวลาลัคน์ที่ดี  แล้วเปิดไว้  อนึ่งให้เขียนดวงกาลชะตาที่ดีนั้นลงในกระดานชนวนแล้วล้างลงในน้ำนั้นให้ทันเวลาดีก่อน แต่ปิดน้ำนั้นด้วย  แล้วหาฤกษ์ดีอีกเวลาหนึ่ง  ถึงเวลานั้นให้เขียนดวงชะตาเวลาดีล้างลงในน้ำนั้นอีก  แล้วเอาน้ำลดตัวคนที่ถูกทำการฤกษ์ไม่ดี  ผ่อนโทษนั้น  ท่านว่ากลับเป็นดีไป  ตำรานี้เรียกว่กลับชะตา "

(คัดจาก  " พระราชหัตถเลขา  ในพระบาทสมเด็จ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวมครั้งที่ ๒  ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  โปรดให้พิมพ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ )
แสดงความคิดเห็น