วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เกณฑ์หายนะโยคเกณฑ์หายนะโยค

เกณฑ์หายนะโยค  หมายถึงโยควิบัติฉิบหาย  ล่มจม คือ

ก. เป็นเศรษฐี  ทรัพย์สินมรดก  จะวิบัติฉิบหาย
ข. เป็นข้าราชการมียศ  ยศศักดิ์  ตำแหน่งจะวิบัติฉิบหาย
ค. เป็นพ่อค้า  กิจการ การค้า  จะวิบัติฉิบหาย

เกณฑ์หายนะโยคนี้ให้โทษร้ายแรง  เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  อาชีพครอบครัว  หลักฐาน  ชื่อเสียง  แต่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ  มีกฏเกณฑ์ดังนี้

  ลัคน์อยู่ราศี เกิดวัน ดาว เป็น ๓ แก่ลัคน์
๑.  เมษ พุธ         อังคาร         "
๒.  พฤษภ อาทิตย์         ศุกร์                  "
๓.  เมถุน เสาร์         พุธ                  "
๔.  กรกฎ อังคาร         จันทร์         "
๕.  สิงห์ จันทร์          อาทิตย์         "
๖.  กันย์ เสาร์          พุธ                  "
๗.  ตุลย์ อาทิตย์          ศุกร์                  "
๘.  พิจิก พุธ          อังคาร         "
๙.  ธนู พุธกลางคืน  พฤหัส              "
๑๐. มังกร พฤหัส  เสาร์                 "
๑๑. กุมภ์ ศุกร์          ราหู                  "
๑๒. มีน พุธกลางคืน  พฤหัส         "

เกณฑ์หายนะโยค  ถ้าพื้นดวงชะตาได้องค์เกณฑ์,  จตุโกณ,  ตรีโกณ   ถือเป็นเกณฑ์ส่งเสริมพื้นดวงชะตาให้รุ่งโรจน์  ก็จะกระเตื้องได้พักเดียวก็ต้องล่มจมอับปาง  ในระยะอายุ  ๓๐,  ๔๐ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี  และเมื่อล่มจมแล้วก็จะไม่มีโอกาสรุ่งเรืองอีกเลย  แต่ถ้าพื้นดวงชะตาไม่มีองค์เกณฑ์,  จตุโกณ,  ตรีโกณ   คือเป็นดวงชะตาตกต่ำ  ก็จะไม่มีโอกาสดีได้เลย  วิถีชีวิตจะทรุดลงเป็นลำดับ  เรียกว่าชะตาอนาถา  และต้องเดือดร้อนตั้งแต่วัยต้น  หรือตั้งแต่วัยเด็กตลอดไป  คือลูกเศรษฐีก็จะต้องยากไร้ลงขอทาน

เกณฑ์โยคสัมพันธ์ทั้ง ๕ เกณฑ์ คือ
๑. เกณฑ์ราชโยค
๒. อำมาตย์โยค
๓. ธนโยค  หรือโยคพ่อค้า
๔. ปกิณณโยค
๕. หายนะโยค
เป็นโยคที่บอกภูมิ หลักฐานของเจ้าชะตาว่ามีวิถีชีวิตเป็นอย่างไร  ผู้ที่ศึกษาวิชาโหรจากนโม - โหร  จงพิจารณาให้ละเอียดสุขุมจึงจะเข้าใจได้กระจ่าง  เพราะมีเกณฑ์สลับซับซ้อนในเรื่องดาวเจ้าเรื่อนลัคน์เป็น ๓ แก่ลัคน์ และเพียรพิเคราะห์หลักเกณฑ์อย่าไขว้เขว

ที่มา:  นโม - โหร   แนะโดย อาจารย์เชย  บัวก้านทอง

อธิบายเพิ่มเติม เกณฑ์นี้ให้สังเกตุว่า ใช้หลักดาวเจ้าเรือนที่เป็นดาวกาลี โยกหน้าลัคนาตามวันเกิด เช่น ราศีเมษ มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน หากคนที่เกิดวันพุธ ดาวอังคารเป็นกาลี และมาเป็น 3 แก่ลัคนา หรือโยกหน้าลัคน์ ก็เข้าหายนะเกณฑ์

วิธีแก้เคล็ดโดยใช้ทักษาทำกาลีให้เป็นศรี 


ให้นับจากดาวกาลีถอยหลังไป 4 ช่อง จะเป็นช่องบริวาร มีดาวใดสถิตย์อยู่ ให้หาพระพุทธรูปปางนั้นๆ มาบูชา จะช่วยลดทอนความเป็นกาลีไปได้ เช่น เกิดวันพุธ ราศีเมษ มีดาวอังคารเป็นกาลี นับจากดาวอังคารในผังทักษาถอยหลังไป 4 ช่อง จะเป็นดาวศุกร์ ก็ให้หาพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ ปางรำพึง มาบูชา การนำพระพุทธรูปประจำวันศุกร์มาบูชา ก็เท่ากับเริ่มต้นใหม่ที่ดาวศุกร์บริวาร ทำให้ดาวอังคารซึ่งเป็นกาลีกลายเป็นศรี 
             
ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายเดือน ดูดวงฟรี ดูดวงแม่นๆ หมอดูแม่นๆ สิบลัคนา
แสดงความคิดเห็น